v2.54

Problem med att vissa BOA-användare endast kan utföra initial registrering löst. Innebär att grön ruta om “Formuläret sparades” har tagits bort.

Exekvering av kontrollskript görs nu korrekt även då en variabel förekommer på mer än ett ställe (LVRs nya formulär).

Nedladdning av formulärdata inklusive underregistreringar finns nu. Lägg till deep=true.

Support för 2-dimensionella data från R-server. Ny JSONReader för att enklare arbeta med dessa data i Stores (gäller även aggregat).

Domän Tid nu begränsad till endast HH:MM (lagras internt med sekunder). Bugg fixad när registrering visas direkt efter spara och värde formaterades fel.

Bugg i månadsstatistik (Översikts-api) upptäckt och fixad.

Registercentrum Västra Götaland