v2.66

Främsta förändringen till denna version är ett nytt tema, ext-theme-stratum, som bygger på Crisp-temat i ExtJS. Skillnaderna mot det gamla temat är framför allt att det använder Open Sans som typsnitt, vilket är lättare och mer läsbart, färre bakgrunder med färger och större grafiska element. Dessutom är det förvalda temat till Sencha Charts ändrat så vi nu använder de logofärger som Registercentrum Västra Götaland använder (bland annat de fyra färgerna i logotypen längst ned).

I samband med temaändringen har vi gått igenom alla formulär, dialogrutor och widgets. I vissa fall har uppgifter i formulär breddats (i och med att “Open Sans” tar upp mer plats) eller flyttats till ny rad, färger i vissa diagram har ändrats men i allt väsentligt är det samma utseende.

Sedan 2009 har vi haft stöd för Google Ajax Crawling Scheme för att få SEO-hantering (synlighet i sökmotorer) att fungera väl i Stratum. Då Google har som mål att tolka innehåll även för webbsidor som byggs upp med JavaScript (“However, we are continously working to make Googlebot behave more like a browser”), så har vi valt att ta bort detta stöd. Om detta inte skulle fungera så väl kan vi ta ett nytt grepp om SEO-hanteringen när vi bygger nya utsidan i Keystone JS.

Nu kan domänavbildningar även efterfrågas per register och för alla gemensamma domäner. Dessa är väldigt användbara när man vill översätta kodade värden till text. Tidigare har det endast funnits stöd för att räkna upp ett antal domäner, till exempel:

1
http://stratum.registercentrum.se/api/metadata/domains/map/4000,4001,4004?apikey=bK3H9bwaG4o=

Nu går det även att efterfråga alla gemensamma uppräkningsdomäner:

1
http://stratum.registercentrum.se/api/metadata/domains/map/common?apikey=bK3H9bwaG4o=

eller alla uppräkningsdomäner för ett register:

1
http://stratum.registercentrum.se/api/metadata/domains/map/register/122?apikey=bK3H9bwaG4o=

Fixar

Efter uppgraderingen till ExtJS 5.1 började filtreringen i registreringsöversikten att fungera dåligt. Bland annat gick det inte att återställa filter och ibland gick det bara att filtrera en gång. Dessa problem är nu åtgärdade.

Registercentrum Västra Götaland