v2.64-v2.65

Störst fokus i denna version fanns på uppgradering till ExtJS 5.1. Ett försök gjordes sensommaren 2014 men då fanns för många buggar i den nyintroducerade Sencha Charts och dessutom buggar i den gamla ExtJS Legacy Charts (bland annat saknades musevent i diagramdelar). Nu fungerar Sencha Charts, som är samma diagramstöd som finns i Sencha Touch. Detta använder Canvas istället för SVG/VML så det är bättre förberett för framtiden.

En snabbfix tillkom för att förhindra (ett återintroducerat) problem med dubbelklick i händelsepanelen, därav v2.65.

Nästa steg är att ta fram och implentera nytt tema som bygger på Senchas Crisp-tema men med mer neutrala färger och CartoGotic som typsnitt. Eftersom en del dialoger och widgets är väl “hårdkodade” mot det gamla temat så kommer det krävs en viss insats för att få till ett bra utseende på allt. Detta är ju ett av ett antal steg på vägen till att bygga om Stratums “utsida”.

Registercentrum Västra Götaland