v2.63

I denna omgång har det handlat om några fixar. PROM-applikationen har justerats så att formuläret inte skickas två gånger vid dubbelklick på Skicka-knappen. Samma knapp har också flyttas upp för att synas bättre. Några kosmetiska justeringar har gjorts vid laddning av initital sida, bland annat hur “spinner” visas.

Just nu är det fokus på uppgradering till ExtJS v5.1 som innebär en del justeringar i framför allt våra widgets, särskilt de som har diagram. Detta hoppas vi få med till nästa vecka. Efter detta kommer ett nytt tema introduceras, som kommer förbättra läsbarhet och ge våra widgets och vår registreringsapplikation ett mer modernt utseende, detta inför den kommande övergången till helt ny webbplatsteknik, där fokus är på responsivitet.

Registercentrum Västra Götaland