v2.61-v2.62

Inloggning via Mobilt BankID är nu i drift. Användare med SITHS-kort (och RC-certifikat) prioriteras högre, så att inloggning med Mobilt BankID inte påverkar befintliga användare. Om SITHS-kort inte kan detekteras så visas knappen “Logga in” precis som tidigare. Skillnaden är att istället för som tidigare så gavs ett felmeddelande om att tjänstekort inte kunde identifieras, så visas nu en ny inloggningsdialog för Mobilt BankID.

Precis som med SITHS-inloggning så loggas man in automatiskt även via Mobilt BankID, det vill säga om du har loggat in och uppdaterar (till exempel trycker på F5) så behöver man inte logga in igen. En session med Mobilt BankID blir inaktiv efter 30 minuter, ungefär på samma sätt som på en bank.

Aggregat-api:et har fått en genomgång och fler kontroller av rätt variabelnivå och domän görs nu i större utsträckning. Metoden “mean” används nu enbart till medelvärden och “share” används istället då en andel efterfrågas, exempelvis ger

1
2
3
/api/aggregate/lvr/visit/total/share(weight(80))
```
andel av LVRs besöksregistreringar som väger mindre än 80 kg, medans

/api/aggregate/lvr/visit/total/mean(weight)

ger genomsnittlig vikt för samma grupp.

Fler sorters strukturer som returneras från R-servern tas nu hand om korrekt, bland annat "data.frame", "list" och "by". Detta är ett ständigt förbättringsarbete då returvärden kan se ut lite hur som helst ifrån R. Till exempel

/api/statistics/BRIMP/test

returnerar en "by"-struktur som efter serialisering till JSON innehåller
```json
{
 data: {
  Höger: {
   cBMI: 51,
   mBMI: 25.579591836734693
  },
  Vänster: {
   cBMI: 63,
   mBMI: 24.364406779661017
  },
  Båda: {
   cBMI: 2631,
   mBMI: 21.745096494682947
  }
 },
 success: true,
 message: null,
 code: 0
}

Två nya klustermetoder för vårdenheter finns nu också - “carelevel” och “hospitaltype”, som fungerar på liknande sätt som landstingsindelning (“county”). För de register som grupperat sina vårdenheter efter någon av dessa kan man till exempel anropa

/api/aggregate/rc/testform/total/count/carelevel(klinpri)

som ger tillbaka antal registreringar uppdelat på vårdinvå, det vill säga Slutenvård, Specialiserad öppenvård respektive Primärvård.

Metoden “hospitaltype” ger en uppdelning på sjukhustype, det vill säga Universitets- eller regionssjukhus, Länssjukhus, Länsdelsjukhus respektive Privatsjukhus.

###Fixar

För domänen E-post tilläts konsekutiva punkter felaktigt. Detta är nu spärrat.

Hantering av Alert-sträng för att visa globala och lokala systemmedelanden är omgjort. Det visade sig att den globala Alert-varianten påverkade validering av datum-fält på grund av dess implementering. Nu är det istället så att attributet “Alerter” används i globalt widgetskript och “Alert” används i lokalt dito. På så sätt kan dessa inte påverka något som exekveras på serversidan.

Vi fick ett nytt versionsnummer (2.62) då en fix tillkom för ett av våra register. Detta register har ett huvudformulär som under vissa omständigheter inte skall visas. Problem uppstod eftersom det då det inte fanns några formulär att visa i registreringsapplikationen. Detta är nu åtgärdat och ett meddelande visas i händelsepanelen.

Registercentrum Västra Götaland