v2.60

Information om beräkningsskript finns nu också med i beskrivningen av ett register, tillsammans med valideringsskript och eventuella förklaringar.

Fixar

  • Då registreringar hämtas är dessa nu sorterade fallande efter både händelsedatum (EventDate) och insättningsdatum (InsertedAt). Detta för att det skall bli en förvald ordning även mellan de registreringar som har samma händelsedatum.
  • För variabler med domänen “Email” kunde man tidigare ange för många tecken efter den sista punkten, det vill säga toppdomänen. Detta är nu begränsat till två till fem tecken.
  • Matriser utan kolumnnamn serialiseras nu korrekt efter anrop till R-servern. Dessa gav tidigare ett exception.
  • I förprocessandet av R-skript, efter att det hämtats ut från Subversion, fanns en del buggar i hur kommentarer, tomma rader och semikolon hanterades. Detta är nu justerat. Dock är det svårt att göra helt perfekt. Vi får ta problemen allt eftersom de dyker upp.

Registercentrum Västra Götaland