v2.59

I denna omgång har det inte blivit så många förändringar. Ett förändrat sätt att arbeta med register som har hierarkiska formulär (parent/child) är kanske den mesta “synliga”. Numera visas “knappraden” längst ned i ett formulär alltid, det vill säga den rad som innehåller val av under­formulär och knappen “Lägg till”. I hopfällt läge så döljs dock “Spara”-knappen för att inte förvirra. Nytt är också att när man öppnar ett formulär så visas alla formulär hopfällda. Tidigare visades alltid det första utfällt. På så sätt blir det en bättre översikt och det går snabbare att lägga till ett underformulär. Nu är det endast ny huvudregistrering samt registreringar som inte kan ha underformlär som visas utfällda förvalt.

En kontroll av personnummer görs nu innan anrop till tjänsten för Mobilt BankID. Dessutom så formateras inmatat personnummer så att streck tas bort och sekel läggs till ifall de har, respektive inte har, skrivits in.

Fixar

Vid direktadressering av ett delformulär så öppnas nu detta. Tidigare så visades endast huvudformuläret.

Ibland så markerades inte rätt händelse i händelsepanelen efter ett formlär sparats. Detta är åtgärdat.

När HSAID hämtas upp (via CurrentHSAID) testas först om det finns ett certifikat sedan om det finns en cookie med sessions-id. Tidigare var det tvärtom. Dessutom så returneras en tom kontext om användarinformationen på serversidan saknas eller är felaktig. Tidigare så försökte HSAID hämtas via certifikat, vilket var ett direkt fel även om det är tveksamt att det skulle gett upphov till problem.

Registercentrum Västra Götaland