v2.58

Nytt stöd för inloggning via Mobilt BankID är på plats. Den gamla versionen som använde sig av BGCs egna tjänst, som mest var till för få till inloggning i äldre applikationer, där möjlighet att ändra i källkoden var begränsad. Nu går vi istället direkt mot Finansiell ID Teknik AB BID (förkortad BID i Stratum) och deras tjänst, där det går att implementera det hela utan att behöva omdirigera till BGCs webbplats. Det vill säga mer så som det fungerar på banker och (vissa) myndigheter. Avtalet med BGC är ännu inte klart så innan dess gåt det inte att använda tjänsten.

I samband med ovanstående arbete tillkom ett mer generiskt stöd för SOAP-tjänster som kan vara användbart om vi skall koppla upp oss mot fler tjänster framöver.

Registrerings-api:et har nu stöd för flera filter med OCH-villkor mellan (ELLER finns just nu inte). Dessa skrivs då på formen:

1
/api/registrations/form/1001?query=x eq 3,y eq 12

Den generiska widgeten för Registreringsöversikt har utökats med dels en “tidslinje” som ger möjlighet att filtrera i tid (utgår från ModifiedAt), dels en sammanställning av antal registreringar och rader i sidfoten på tabellen.

I widgets finns nu stöd för “mallsträngar”. Om man till exempel vill skicka med en parameter “profile” när man laddar in en widget, till exempel:

1
<script src="/widgets/rc/SubjectOverview?profile=ABC"></script>

så kan man “tagga” upp koden med {{profile}} och vid inladdning kommer denna “mallsträng” att ersättas med värdet (i detta exempel “ABC”). Detta är användbart om man till exempel vill kunna sätta initialvärden vid inladdning av en widget för att på så sätt förändra beteendet hos denna direkt vid start. Notera att något liknande också går att åstadkomma direkt i en widget genom att läsa av query-parametrar i url:en, dock är fördelen här att det görs då koden läses upp via en script-tagg.

Nu finns ett enkelt stöd att visa globala, såväl som registerspecifika systemmeddelanden. Typiskt användningsfall för de globala är vid servicehelg och andra planerade avbrott. Kanske borde vi också använda oss av dessa innan varje deploy för att informera våra användare om att en ny version av Stratum kommer att läggas ut? Snyggt vore också att länka till en informationssida som beskriver de ändringar som är förestående. Registerspecifika meddelanden kan till exempel användas till att informera om förestående variabelförändringar.

Fixar

I registrerings-api:ets filter-stöd kan man använda en “in”-operator som innehåller en uppräkning av literaler. Det räcker att ett värde matchas av någon av dessa literaler för att villkoret skall vara uppfyllt. I detta stöd fanns en bugg som gjorde att man endast kunde använda tal, då strängar inte blev innesluta i citationstecken. Detta är nu åtgärdat.

Då Stratums webbplats laddas in visas numera en “spinner” (roterande bild). Om kontakt med databasen saknas eller annat större fel inträffar så visas nu ett vettigt felmeddelande. Detta för att användaren skall vara lite mer orienterad i vad som händer.

En intern fix av PurgeOrphans som gjorde att vissa element inte togs bort på IE8 (frelu).

Registercentrum Västra Götaland