v2.56

Mesta tiden under veckan har handlat om vidareutveckling av R-servern och dess stöd i Stratum. Vi har intruducerat en pool av Rserve-instanser på RC-R och låter Stratum, som i detta fallet är klient, slumpa fram en instans och om den är ledig använda denna. Om den är upptagen (inte svarar på anrop inom 100 ms) så testas nästa instans. Om alla är upptagna så slumpas en fram och begäran läggs av systemet i kö för bearbetning. I dagsläget används fem instanser och vi kan skala upp till nio utan att allokera fler portar.

Ett annat intressant spår är att använda GPU för intensiva beräkningar men då behöver vi flytta RC-R till en annan värd (som har grafikkort). Ett annat spår är att använda SSD-disk till ofta efterfrågade filer, vilket i vårt fall skulle vara registrens datalager. En löpande dialog med ramna och kengu hålls.

Fixar

Det har funnits störningar i inloggningen på DEMO vilket beror på det stöd som tillkom i samband med inloggning via Mobilt BankID. Detta är nu åtgärdat. Vad vi vet har det inte gett problem på PROD.

Om en uppgift både var obligatorisk och hade gränsvärdesvarning fick man fel i registreringsapplikationen. Åtgärdat.

Ett generande fel, introducerat av undertecknad (tack brygu för upptäckt) i valideringen av e-postadresser är nu åtgärdad. Punkter och streck kunde inte användas i namndelen av e-postadressen.

Registercentrum Västra Götaland