v2.55

Buggen kring multipla gränsvärdesvarningar, som gjorde att registreringsapplikationen “hängde sig” efter första varningen, är nu åtgärdad. Numera används istället gul bakgrund med gul ram, liknande den för felmarkeringen, för att indikera varning, vilket blir tydligare.

Ny domän "E-post" (1025) har tillkommit. Validering görs automatiskt av Stratum nu, både på klient och server. Valideringen är något mer strikt än vad som anges i RFC822 på så sätt att svenska tecken inte tillåts samt att minustecken inte får inleda en e-postadress (vilket är tillåtet enligt standarden). Detta för att minska risken för felregistreringar.

Inloggning via Mobilt BankID är på plats men i dagsläget saknar vi avtal med Bankgirocentralen (BGC), så funktionen är tillfälligt urkopplad. Lösningen är inte optimal då vi är tvingade till att göra en omdirigering till BGCs egna sidor och sedan hoppa tillbaka till Stratum. Dock har de öppnat för en annan lösning - att gå direkt mot BankID:s api, vilket passar oss bra då vi (i dagsläget) bara är intresserade av Mobilt BankID och inte Telia e-legitimation, Nordea BankID, med flera.

Tekniskt support för elektroniska patientutdrag finns nu. Eftersom vi just nu inte kan autentisera patienter (vilket senare kan göras med Mobilt BankID), så är det ingen som kan komma åt dessa :-).

I variabelförteckningar finns nu även beskrivning av Landsting och Vårdnivå efter beskrivning av Vårdenhet. Sedan tidigare finns stöd för flera format för dessa förteckningar, bland annat HTML som är mer tillgängligt för användare i största allmänhet (se till exempel på BRIMPs variabelförteckning i HTML-format).

Om ett register inte har någon patientbunden data (QREGPV, NARA, SID), så inkluderas inte längre en rad för “SubjectKey” i variabelbeskrivningen.

Av mer teknisk karaktär …

Det finns en ny typ av Reader för Store, utöver “objecttoarray”. Denna heter “frequencyreader” och kan användas när man vill omvandla en vektor med antal till andelar. Användbart i diagramsammanhang (frelu).

Serialiseringen av Sexp från R-servern är omskriven för att bli mer generisk. Nu finns stöd för “list” såväl som “data.frame”, där till exempel en “list” kan ha olika dimensioner i sina respketive vektorer. Svårt att veta idag vad alla framtida behov kommer vara så vi behöver kunna ta emot olika slags respons från R-servern.

Exekvering av R-skript är nu underordnat Subversion och när skript skall exekveras hämtas det inte från Subversion utan från det Subversion repo som finns uppsatt på RC-R. På klienterna kan till exempel Tortoise användas (shell extension till utforskaren) för att jobba med skriptutveckling. Bland annat Henrik Fryk på Statistik arbetar på detta sätt med resultat till LVR (brygu).

I och med stödet för Mobilt BankID finns ett nytt api (/api/authenticate) med några funktioner som behövs för SAML-autentisering generellt. Jag kommer satsa på att beskriva våra api:er inom kort då det funnits visst intresse från externa brukare på sistone.

I Registration-api:et är stödet för filtrering omgjort. Nu går det att ha flera villkor (alltid AND emellan dessa, OR finns inte). För att minska attackytan, avseende injection-problem framför allt, så används en begränsad syntax för uttrycken. Frågan ställs också direkt mot databasen, vilket går snabbare. Tidigare så hämtades all data och filtrerades på serversidan. Exempel:

1
/api/registrations/form/1077?query=Indicator eq 1002,YearOfQuarter gt 2010

Testa

Registercentrum Västra Götaland